۲۱ کارمند صلیب سرخ به اتهام رفتار ناشایست جنسی از کار برکنار شدند

حق نشر عکس Getty Images
Image caption سازمان صلیب سرخ جهانی در پی یک سلسله تحقیقات داخلی، از بدرفتاری جنسی کارکنان خود گزارش داده است

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید ۲۱ نفر از کارکنان این سازمان به خاطر بدرفتاری جنسی، از کار اخراج یا مجبور به استعفا شده‌اند.

ایوز داکورد، رییس صلیب سرخ جهانی می‌گوید این افراد طی سه سال گذشته در ازای "خدمات جنسی" پول پرداخت کرده‌اند.

آقای داکورد دیروز، جمعه (۲۳ فوریه، ۴ اسفند) گفت در پی برملا شدن سوء رفتار جنسی کارمندان برخی سازمان‌های امدادی و خیریه، تحقیقاتی انجام شد.

دریافت خدمات جنسی در مقابل پرداخت پول نقض آشکار آئین‌نامه سال ۲۰۰۶ صلیب سرخ جهانی در مورد رفتار کارکنان این سازمان حین انجام ماموریت است.

مدیرکل صلیب سرخ جهانی در باره این تحقیقات گفت :"من یک گروه تحقیقاتی را مامور بررسی موارد رفتارهای ناشایست کارکنان کردم و می توانم به شما بگویم که بررسی موارد رفتارهای ناشایست از سال ۲۰۱۵ تا کنون سبب شد که ۲۱ نفر از کارکنان به دلیل دریافت خدمات جنسی با پرداخت پول یا از این سازمان اخراج شده و یا طی دوره تحقیقات داخلی از مقام خود استعفا کرده‌اند. قرارداد دو کارمند دیگر که مظنون به بدرفتاری بودند هم تمدید نشد. من از بابت این موضوع بسیارمتاسفم."

به گفته آقای داکورد صلیب سرخ جهانی دارای ۱۷ هزار کارمند در سراسر جهان است.

او افزود که در مورد گزارش این گونه رفتارهای ناشایست سهل‌انگاری شده است:" این رفتارهای ناشایست خیانت به مردم و جوامعی است که ما مامور خدمت به آنها هستیم. این رفتارها ضد کرامت انسانی است و ما برای جلوگیری از آن باید هوشیاری بیشتری به کارمی‌بردیم."

از اوایل ماه جاری میلادی و در پی گزارش روزنامه تایمز چاپ لندن درباره رفتارهای ناشایست جنسی مدیر و شماری از کارکنان سازمان خیریه آکسفام در هائیتی، کارکنان سازمان‌های امداد و خیریه تحت نظارت شدید قرار گرفته‌اند.

دولت بریتانیا به موسسه‌های خیریه این کشور که در خارج کمک‌رسانی می‌کنند هشدار داده که اگر در مورد مسائل مرتبط با رفتار کارکنان خود همکاری نکنند، کمک‌های دولتی به آنها قطع می‌شود.