تداوم حضور پناهجویان در کاله

تداوم حضور پناهجویان در کاله

پلیس کاله در شمال فرانسه به بی‌بی‌سی گفته که ممکن است تا ۶ ماه دیگر اردوگاه دیگری مثل اردوگاه «جنگل» آنجا سردرآورد. چرا که عده بیشتری مهاجر به این منطقه رفته‌اند. فرانسه دو سال پیش اردوگاه جنگل را ریشه‌کن کرد، جایی که حدود هشت هزار پناهجو اسکان کرده بودند تا بلکه بتوانند به طریقی خود را به بریتانیا برسانند. حالا، تخمین زده شده حدود ۸۰۰ پناهجو آنجا هستند که ۲۰۰ نفرشان فقط در دو هفته گذشته وارد شده‌اند. گزارش گوین لی را ببینیم.