حزب کمونیست چین به دنبال افزایش دوره ریاست جمهوری

حزب کمونیست چین به دنبال افزایش دوره ریاست جمهوری

حزب کمونیست چین می‌خواهد قانونی را لغو کند که تعداد دوره‌های ریاست جمهوری در این کشور را محدود می‌کند. این اقدام می‌تواند به ادامه رهبری شی‌جین پینگ منجر شود. با اعلام این خبر وبسایت‌های دولتی- البته بجز وبسایت ارتش-، نظرات مخالفان این تغییر را حذف کردند. رابین برانت از شانگهای گزارش می‌دهد.