شیرین عبدالوهاب، خواننده سرشناس مصری به جرم تمسخر رود نیل به شش ماه زندان محکوم شد

شیرین

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

شیرین بارها از "شوخی احمقانه "خود پوزش خواسته بود

شیرین عبدالوهاب، خواننده سرشناس مصری به خاطر آنچه تمسخر رود نیل خوانده شده، به شش ماه زندان محکوم شد.

شیرین که در دادگاه حضور نداشت می تواند درخواست کند که در حکم صادره تجدیدنظر شود.

پیشتراتحادیه موسیقیدانان مصر شیرین را از اجرای کنسرت در مصرمنع کرده بود.

دلیل محکومیت این خواننده انتشار ویدیویی از کنسرتی بود که یک سال پیش در شارجه داشت.

در این کنسرت ازاو خواسته شد تا آهنگ "ماشربتش من نيلها" (از نیل نمینوشی؟) را اجرا کند.

شیرین در پاسخ به این درخواست به شوخی گفت "خوردن آب نیل باعث میشود تا تب حلزون بگیرم." تب حلزون، بیماری‌ای است که از تماس با آب آلوده به انگل ناشی می‌شود.

شیرین همچنین توصیه کرد به جای آب نیل، آب معدنی مصرف شود.

پاسخ شیرین که درشبکه های اجتماعی انتشاریافت باعث شد تا از سوی برخی به میهن ستیزی و تمسخر مصر متهم شود و گروهی هم از او حمایت کردند.

از آن زمان تا کنون شیرین بارها از"شوخی احمقانه " خود پوزش خواسته است.

اما اتحادیه موسیقیدانان مصر گفته است که پس از بررسی این ویدیو، تصمیم گرفته فعالیت شیرین را به خاطر "تمسخر ناعادلانه مصر عزیز ما" به حالت تعلیق در آورد.

حال این خواننده مصری با حکم شش ماه زندان روبروست.