پیشنهاد روسیه برای ایجاد گذرگاه امن در غوطه شرقی

پیشنهاد روسیه برای ایجاد گذرگاه امن در غوطه شرقی

ارتش روسیه می گوید به شورشیان سوری یک گذرگاه امن برای خروج از مناطق تحت محاصره ی غوطه شرقی پیشنهاد کرده‌است. ارتش روسیه گفته امنیت و امکان نقل و انتقال شورشیان و خانواده هایشان را هم تامین می کند. اما یکی از گروههای شورشی، روسیه را متهم کرده که حملات نظامی را افزایش داده و تلاش می کند به زور جمعیت را جا به جا کند. پیشتر، پزشکان در غوطه شرقی گزارش دادند که بعضی از آسیب دیدگان در حملات هوایی دولت، مشکلات تنفسی دارند. عده ای از مخالفان، دولت را به استفاده از گاز کلر متهم کرده اند. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.