مسمومیت مرموزجاسوس دو جانبه

مسمومیت مرموزجاسوس دو جانبه

پدر و دختری روی نیمکتی در سالزبری، شهر کوچکی در جنوب بریتانیا می‌تواند صحنه‌ای از یک فیلم آرام خانوادگی باشد. اما داستان سرگئی و یولیا اسکریپا بیشتر شبیه فیلمهای جاسوسی دوران جنگ سرد است. جاسوس دوجانبه بازنشسته و دختر جوانی که جانش به دلیل گذشته پدر به خطر افتاده است. گزارش مارک اربن خبرنگار بی بی سی را ببینید.