حمله با گاز اعصاب به جاسوس سابق روسیه و دخترش

حمله با گاز اعصاب به جاسوس سابق روسیه و دخترش

پلیس ضد تروریسم بریتانیا می‌گوید افردی ناشناس با گاز اعصاب به سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه و دخترش در شهر سالزبری حمله کرده‌اند. همزمان دو مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند تحقیقات درباره این پرونده بر نقش مسکو متمرکز شده. کرملین هرگونه نقش در این حادثه را رد کرده. مجید افشار گزارش می‌دهد.