بزرگ‌ترین کشور جهان؛ در آستانه انتخابی تازه

بزرگ‌ترین کشور جهان؛ در آستانه انتخابی تازه

اما تا کجا این انتخاب تازه است؟ آیا انتخاباتی در کار است یا نمایشی بیش نیست؟ چه کسی جز پوتین می‌تواند پشت این حصار به اریکۀ قدرت تکیه بزند؟ ۱۸ سال سیطرۀ ولادمیر پوتین با روسیه چه کرد؟ انتخابات روسیه را در بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید.