بیانیه‌ای مشترک بریتانیا و عربستان بر کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران

بیانیه‌ای مشترک بریتانیا و عربستان بر کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران

بریتانیا و عربستان در بیانیه‌ای مشترک، بر لزوم کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران و مقابله با آنچه نقش بی‌ثبات کننده حزب الله در لبنان خوانده‌اند، تأکید کردند. در آخرین روز سفر ولیعهد عربستان به لندن ، دو کشور همچنین قراردادهای بیشتری امضا کردند، اما آنچه که نهادهای حقوق بشر را نگران کرده احتمال فروش جنگنده‌های قدرتمند تایفون است. بریتانیا خواهان فروش ۴۸ فروند از این جنگنده‌ها به عربستان است. جمال‌الدین موسوی گزارش می‌دهد.