شهری که روزانه چهارهزار و پانصد تن زباله تولید می‌کند

شهری که روزانه چهارهزار و پانصد تن زباله تولید می‌کند

رم روزی چهارهزار و پانصد تن زباله تولید می‌کند، به مراتب بیشتر از توان شهرداری برای جمع‌آوری آن. تا آنجا که حتی سه ماه پیش اتحادیه اروپا به ایتالیا هشدار داد که باید برای زباله‌های رم کاری کند. مدتی است داوطلبان آستین بالا زده‌اند تا زباله‌ها را جمع کنند و رنگ و رویی به شهر بدهند. شادی الهی گزارش می‌دهد.