اخراج چندین دیپلمات روسی از کشورهای غربی

اخراج چندین دیپلمات روسی از کشورهای غربی

آمریکا، کانادا، اوکراین، و چهارده عضو اتحادیه اروپا، بیش از صد دیپلمات روس را اخراج می‌کنند. این اقدام هماهنگ، در واکنش به مسمومیت یک مامور دوجانبه پیشین روس در بریتانیا انجام می‌شود. مسکو این کار را غیردوستانه و تحریک‌آمیز خوانده و گفته جواب آن را خواهد داد. هادی نیلی گزارش می‌دهد.