اخراج تعدادی از نمایندگان روسیه از ناتو

اخراج تعدادی از نمایندگان روسیه از ناتو

در ادامه اقدام هماهنگ کشورها در اخراج دیپلمات‌های روس، دبیر کل ناتو هم دستور داده شماری از کارکنان دفتر نمایندگی روسیه، مقر این سازمان را ترک کنند. ینس استولتنبرگ گفت این پیام روشنی است به روسیه که رفتارهایش عواقب بدی خواهد داشت. بیش از ۱۰۰ دیپلمات از بیست و پنج کشور در روزهای گذشته اخراج شده‌اند. پاسخی به مسموم شدن یک مامور دو جانبه سابق روسیه و دخترش در خاک بریتانیا با استفاده از سم اعصاب که لندن می‌گوید، روسیه پشت آن بوده. باران عباسی گزارش می‌دهد.