شش سال پس از ترور طالبان، ملاله به پاکستان سفر کرد

شش سال پس از ترور طالبان، ملاله به پاکستان سفر کرد

شش سال بعد از اینکه از ترور اسلامگراهای افراطی، جان سالم به در برد، به اسلام آباد بازگشت و مورد استقبال نخست وزیر و دیگر مقام های پاکستان قرار گرفت. ملاله یوسف زی با ۲۰ سال سن، حالا به چهره‌ای جهانی برای حقوق دختران محروم از تحصیل و قربانی افراطی گری بدل شده؛ هر چند هنوز در کشور خودش همه دختران از حق تحصیل در امنیت برخوردار نیستند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.