گردشگردان ایرانی در صربستان که دیگر به ایران بازنمی‌گردند

گردشگردان ایرانی در صربستان که دیگر به ایران بازنمی‌گردند

حدود هفت ماه است که ایرانی‌ها می‌توانند بدون ویزا به صربستان سفر کنند. صدها نفر از ایرانیانی که در این مدت به این کشورِ شبه‌جزیره بالکان رفته‌اند، قصدشان پناهندگی و ماندن در اروپا بود. ولی بسیاری از آنها هنوز موفق به عبور از مرزهای این کشور نشده و در صربستان سرگردان هستند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.