خروج شورشیان وابسته به گروه جیش‌الاسلام از غوطه شرقی

خروج شورشیان وابسته به گروه جیش‌الاسلام از غوطه شرقی

تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید که خروج شورشیان وابسته به گروه جیش‌الاسلام از غوطه شرقی آغاز شده و اولین گروه از آنان از منطقه خارج شده‌اند. تصاویر منتشر شده دو اتوبوس را نشان می‌دهد. گروه جیش‌الاسلام هنوز این خبر را تأیید نکرده. شهرک دوما در کنترل اعضای گروه جیش‌الاسلام بود و حتی بعد از خروج توافقی اعضای دو گروه شورشی دیگر، نیروهای جیش‌الاسلام همچنان در دوما باقی مانده بودند. خروج‌ این گروهها با میانجیگری روسیه ممکن شده است. محمد امینی گزارش می‌دهد.