سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو

سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو

تقریبا سه هزار کلیومتر دورتر از مرزهای شمالی استرالیا، وسط اقیانوس آرام، نائورو، کوچکترین جمهوری جهان جا خوش کرده، جزیره‌ای کوچک با جمعیتی حدود ده هزار نفر متشکل از دوازده قبیله بومی... مدتها جهانگردان اروپایی به آن "جزیره دلپذیر" می‌گفتند ولی این روزها برای صدها پناهجو، تبعیدگاهی دور افتاده و وهم انگیز است. حالا دستگاه قضایی این جزیره می‌خواهد در پنجاه سالگی استقلال، رابطه با دستگاه قضایی استرالیا را تعلیق کند. چوب آن را نزدیک به سیصد پناهجویی می‌خورند که می‌خواهند با تجدیدنظر خواهی از دیوان عالی استرالیا، به نحوی خود را از این جزیره خلاص کنند. مدتی پیش یکی از این پناهجویان در اعتراض به وضعیت خود در نائورو در برابر یک هیئت سازمان ملل خودسوزی کرد. وضع پناهجویان که عده زیادی از آنها ایرانی و افغان هستند، در نائورو چگونه است و این تصمیم چه تاثیری بر وضعیت آنها می‌گذارد؟ در این باره گزارشی داریم از کسری ناجی...