دختر لبنانی که مکانیک خودرو است

دختر لبنانی که مکانیک خودرو است

کار در تعمیرگاه خودرو برای بسیاری از مردها خیلی کار دلپذیری نیست و سخت‌تر و سنگین‌تر از آن است که علاقمند به آن باشند، اما دختری در لبنان هست که مکانیکی ماشین آرزویش بوده، آرزویی که برآورده شده. رعنا حایک ۲۲ ساله که دانشجوی مهندسی برق است در کنار تحصیل، در تعمیرگاهی هم در حومه شرقی بیروت کار می‌کند. خبرنگار ما مهرداد فرهمند به دیدار او رفته.