مردی که روی دستانش راه می‌رود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردی که روی دستانش راه می‌رود

در شمال اتیوپی مردی هست که از کوه پایین می‌آید، روی سقف اتوبوس می‌ایستد و راه می‌رود، اما او همه این کارها را روی دستانش انجام می‌دهد. دیرار ابوهوی قصد دارد نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کند. بخشی از کارهای دستان توانمند او را ببینید.

موضوعات مرتبط