درخواست روسیه برای تشکیل جلسه شورای امنیت درباره سالزبری

درخواست روسیه برای تشکیل جلسه شورای امنیت درباره سالزبری

قرار است به درخواست روسیه بزودی شورای امنیت سازمان ملل جلسه‌ای فوری برگزار کند تا به ماجرای حمله شیمیایی با عامل اعصاب به یک مامور دوجانبه روس در سالزبری رسیدگی شود. بریتانیا می‌گوید که روسیه دست به این اقدام زده. روسیه تکذیب می‌کند و حالا در یک کشمکش دیپلماتیک از بریتانیا می‌خواهد که اتهامش را ثابت کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.