زندانی شدن رئیس جمهوری سابق کره جنوبی

زندانی شدن رئیس جمهوری سابق کره جنوبی

رئیس جمهوری سابق کره جنوبی به زندان رفت. امروز دادگاه پارک گون هه را در پرونده‌های مرتبط با رشوه و سوء استفاده از قدرت، گناهکار شناخت و به بیست و چهار سال حبس محکوم کرد. خانم پارک حدود یک سال پیش به دلیل همین اتهامات در پارلمان استیضاح و برکنار شده بود. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.