زندانی شدن رئیس جمهوری سابق کره جنوبی

رئیس جمهوری سابق کره جنوبی به زندان رفت. امروز دادگاه پارک گون هه را در پرونده‌های مرتبط با رشوه و سوء استفاده از قدرت، گناهکار شناخت و به بیست و چهار سال حبس محکوم کرد. خانم پارک حدود یک سال پیش به دلیل همین اتهامات در پارلمان استیضاح و برکنار شده بود. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.