نمایشگاه بدن‌سازی فیبو در آلمان

نمایشگاه بدن‌سازی فیبو در آلمان

فیبو بزرگترین نمایشگاه بدن‌سازی، فیتنس و ورزش است که دیروز در کلن آلمان به پایان رسید. هر سال ورزشکاران و شرکت‌های بزرگ و کوچک ورزشی از سراسر جهان به این نمایشگاه می‌آیند تا محصولات، دستگاه‌ها و حتی بدن خود را به نمایش بگذارند. بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد.