سوریه آبستن جنگ ایران و اسرائیل است؟

سوریه آبستن جنگ ایران و اسرائیل است؟

نگرانی از احتمال جنگ ایران و اسرائیل بالا گرفته. دشمنی ایران و اسرائیل یک دشمنی چهل ساله است، ولی تمام این سالها کمتر پیش آمده که نیروهای نظامی دو طرف چشم در چشم یکدیگر در جنگی مستقیم درگیر شوند. تا اینکه کمتر از ده روز پیش در یک حمله هوایی غافلگیر کننده به پایگاه تیاس در استان حمص سوریه هفت نظامی ایرانی کشته شدند. حمله‌ای که ایران می‌گوید مستقیما کار اسرائیل بوده و منابع غربی هم غیررسمی آن را تایید کرده‌اند. احتمال درگیری مستقیم ایران و اسرائیل چقدر جدی شده؟ آیا اسرائیل عملیات برچیدن پایگاههای ایران در خاک سوریه را کلید زده؟ محمد امینی گزارش می‌دهد.