میگل دیاز-کانل به عنوان رئیس جمهور جدید کوبا سوگند یاد کرد

مجمع ملی کوبا او را به عنوان تنها نامزد پست ریاست جمهوری این کشور برگزید حق نشر عکس AFP
Image caption مجمع ملی کوبا او را به عنوان تنها نامزد پست ریاست جمهوری این کشور برگزید

میگل دیاز-کانل به عنوان رئیس جمهور جدید کوبا سوگند یاد کرد. او جانشین رائول کاسترو شده است.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ پس ازچندین دهه جانشین برادرش فیدل کاسترو شد.

این اولین بار پس از انقلاب سال ۱۹۵۹ است که فردی از خانواده کاسترو زمام امور را بدست نمی‌گیرد.

آقای دیاز-کانل در پنج سال گذشته سمت معاونت رئیس جمهوری را دراختیار داشت.

هر چند که او پس از انقلاب کوبا متولد شده، اما از متحدان رائول کاسترو بشمار می‌رود. انتظار نمی‌‌رود که او دست به تغییراتی اساسی در کشور بزند.

مجمع ملی کوبا او را به عنوان تنها نامزد پست ریاست جمهوری این کشور برگزید.

انتظار می‌رود که رائول کاسترو به عنوان رهبر حزب حاکم کمونیست همچنان از نفوذ سیاسی در کشور برخوردار باشد.

او در سخنانی در مراسم تحلیفش گفت که ماموریتش "تضمین تداوم انقلاب کوبا در این لحظه تاریخی مهم است."

او در این سخنان همچنین به مجمع ملی کوبا اطمینان داد که "انقلاب به مسیرش ادامه می‌دهد."

آقای دیاز-کانل همچنین افزود که سیاست خارجی کوبا "تغییر نخواهد کرد" و "هر گونه تغییر ضروری توسط مردم کوبا صورت خواهد گرفت."

رئیس جمهور جدید کوبا تاکید کرد که "برای کسانی که در صدد احیای کاپیتالیسم هستند، در کوبا جایی نخواهد بود".

رهبر جدید کوبا باید در مورد نوع روابطی که با آمریکا تحت حکومت دونالد ترامپ می خواهد داشته باشد، تصمیم گیری کند.

سال گذشته آقای ترامپ، محدودیت های سفر و تجارتی را که در دوران باراک اوباما میان دو کشور برداشته شده بود، بار دیگر برقرار کرد. هر چند که توافقات تجاری و دیپلماتیک بین دو کشور را همچنان حفظ کرده است.

اما بهبود زندگی روزمره مردم کوبا چیزی است که براساس آن اکثر مردم این کشور درباره عملکرد رهبر جدید قضاوت خواهند کرد.

موضوعات مرتبط