آیا چهره جنگ در سوریه در حال تغییر است؟

یک پایگاه نظامی در سوریه هدف یک سری حملات هوایی قرار گرفت. یک نهاد ناظر بر تحولات سوریه می‌گوید به احتمال زیاد اسراییل پشت این حمله بوده است. هدف، پایگاه هوایی ضَعبه بود جایی که به گفته تلویزیون سوریه شبه نظامیان حزب الله لبنان آنجا هستند. ژیار گل گزارش می‎دهد.