عفو بین‌الملل: دراویش زن زندانی امکانات درمانی ندارند

درگیری در محدوده خیابان پاسداران تهران

منبع تصویر، Twitter

توضیح تصویر،

تصویری از درگیری خیابان پاسداران تهران

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دراویش زن زندانی در زندان شهر ری(قرچک) با آزارو بدرفتاری روبرو هستند و از "مراقبت‌های پزشکی ضروری" محروم شده‌اند.

گفته شده این بازداشتی‌ها، که از دروایش گنابادی هستند، با "فحاشی‌های رکیک" زندانبانان روبرو شده و پزشکان زندان هم درد و ناراحتی‌های آنان را ساختگی خوانده و نادیده می‌گیرند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و حمایت خاورمیانه و شمال آفریقا درسازمان عفو بین الملل گفته است: "خودداری عمدی از درمان زندانیان غیرقانونی، غیر انسانی، بیرحمانه و به مثابه شکنجه است...زنان زندانی از جامعه دراویش گنابادی در اصل نمی‌باید بازداشت می‌شدند و این که مقامات ایران به آزار و شکنجه این زندانیان می‌پردازند انزجارآمیز است."

در آخرین روز بهمن ١٣٩٦ تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران به خشونت کشیده شد. در جریان این حوادث اتوبوسی به میان ماموران راند و سه نفر از آنان کشته شدند.

یکی از دراویش به نام محمد ثلاث به جرم قتل این ماموران به اعدام محکوم شده است. آقای ثلاث در اولین جلسه دادگاه اتهام راندن اتوبوس را پذیرفت، اما پس از آن فایلی صوتی از او منتشر شده که می‌گوید به اجبار اعتراف دروغین کرده است.