به فروش رسیدن یک بطری شراب فرانسوی به قیمت ۱۲۰ هزار دلار

شراب زرد ژورا تولید ۱۷۷۴

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

بطری شرابی که اخیرا به فروش رفته در دوران سلطنت لویی شانزدهم تولید شده است

یک بطری شراب فرانسوی که در سال ۱۷۷۴ تولید شده بود، در یک حراجی در شرق فرانسه به قیمت ۱۰۳ هزار یورو معادل ۱۲۰ هزار دلار به فروش رفت.

این بطری شراب زرد ، در منطقه معروف "ژورا" در شرق فرانسه و در زمان سلطنت لویی شانزدهم تولید شده بوده.

در همین حراجی، دو بطری دیگر شراب زرد مربوط به همان دوره، به قیمت های ۷۶ و ۷۳ هزار یورو به فروش رفتند.

این سه بطری پیش از فروش رفتن، در تملک بازماندگان آناتولی ورسل، تولید کننده معروف شراب در "اربوا" بودند که مرکز شراب سازی منطقه ژورا در شرق فرانسه محسوب می شود.

بریژیت فنو، مدیر حراجی "ژورا آنشر" که بطری ها را به فروش رسانده، گفته این سه بطری، رکورد قبلی قیمت شراب در این حراجی را شکسته اند.

رکورد سابق ژورا آنشر، در سال ۲۰۱۱ به دست آمده و ۵۷ هزار یورو برای یک بطری بود.