به فروش رسیدن یک بطری شراب فرانسوی به قیمت ۱۲۰ هزار دلار

حق نشر عکس AFP
Image caption بطری شرابی که اخیرا به فروش رفته در دوران سلطنت لویی شانزدهم تولید شده است

یک بطری شراب فرانسوی که در سال ۱۷۷۴ تولید شده بود، در یک حراجی در شرق فرانسه به قیمت ۱۰۳ هزار یورو معادل ۱۲۰ هزار دلار به فروش رفت.

این بطری شراب زرد ، در منطقه معروف "ژورا" در شرق فرانسه و در زمان سلطنت لویی شانزدهم تولید شده بوده.

در همین حراجی، دو بطری دیگر شراب زرد مربوط به همان دوره، به قیمت های ۷۶ و ۷۳ هزار یورو به فروش رفتند.

این سه بطری پیش از فروش رفتن، در تملک بازماندگان آناتولی ورسل، تولید کننده معروف شراب در "اربوا" بودند که مرکز شراب سازی منطقه ژورا در شرق فرانسه محسوب می شود.

بریژیت فنو، مدیر حراجی "ژورا آنشر" که بطری ها را به فروش رسانده، گفته این سه بطری، رکورد قبلی قیمت شراب در این حراجی را شکسته اند.

رکورد سابق ژورا آنشر، در سال ۲۰۱۱ به دست آمده و ۵۷ هزار یورو برای یک بطری بود.