احتمال افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید اوپک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید اوپک

خبر گزاری رویترز می‌گوید کشورهای اوپک و غیر اوپک ممکن است بزودی تولید نفت‌شان را روزانه یک میلیون بشکه افزایش دهند. وزیر انرژی روسیه و همتای سعودی‌اش هر دو می‌گویند زمان آن رسیده که در سطح تولید بازنگری شود. کمتر از یک ماه دیگر وزیران نفت ۲۴ کشور اوپک و غیر اوپک باید در وین درباره سقف تولید تصمیم بگیرند ولی آنطور که امیر پایور در گزارشش می‌گوید اجماع بر افزایش تولید آسان نخواهد بود.