مسلمانانی که طولانی‌ترین ساعات روزه را تجربه می‌کنند

مسلمانانی که طولانی‌ترین ساعات روزه را تجربه می‌کنند

مسلمانانی که روزه می‌گیرند امسال یکی از طولانی‌ترین ساعات روزه را در ایسلند تجربه می‌کنند، طلوع زود هنگام آفتاب و غروب دیر هنگام آن به این معناست که روزه‌داران حدود ۲۲ ساعت لب به آب و غذا نمی‌زنند. تعدادی از آنها روزه خود را با زمان مکه تنظیم می‌کنند که مدتش کوتاه‌تر است اما بیشتر مسلمانان ایسلند، ماه رمضان را با ساعت این کشور روزه می‌گیرند. اطهر احمد، خبرنگار بی‌بی‌سی به ریکیاویک، پایتخت ایسلند رفته تا از نزدیک با آنها صحبت کند.