الزامی شدن نصب صلیب بر دیوار ساختمانهای دولتی

الزامی شدن نصب صلیب بر دیوار ساختمانهای دولتی

در ایالت بایرن آلمان، قانونی وضع شده که همه ساختمانهای دولتی را ملزم می‌کند که نشان صلیب بر دیوارهای خود نصب کنند. مارکوس سودر، وزیر اول این منطقه که در تصویب این قانون، نقشی کلیدی داشته، می‌گوید نشان صلیب، ریشه در باورهای مردم این منطقه دارد، اما مخالفان این قانون، از او انتقاد می‌کنند که از یک نشان مذهبی برای جلب آرای مردمی استفاده می‌کند که گرایش های اسلام ستیزانه دارد. در گزارش تیفنی ورتهایمر (Tiffany Wertheimer) نور شدید فلاش دوربین دیده می شود