'دولت زنان'، کابینه جدید اسپانیا سوگند یاد کرد

پدرو سانچز نخست وزیر جدید اسپانیا

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

پدرو سانچز نخست وزیر جدید اسپانیا

دولت سوسیالیست جدید اسپانیا در مقابل پادشاه این کشور سوگند یاد کرد. از هفده عضو کابینه جدید، یازده پست در اختیار زنان قرار دارد.

زنان ۶۱.۱ درصد از دولت جدید اسپانیا را تشکیل می‌دهند که این بالاترین میزان مشارکت زنان در تاریخ سیاسی این کشور است و وزارت‌خانه‌های مهمی مثل دفاع، اقتصادی، امور مالی و آموزشی اکنون وزیر زن دارند. یک فضانورد سابق هم وزیر علوم اسپانیا شده است.

در تعداد کمی از کشورهای دنیا بیش از نیمی از اعضای دولت را زنان تشکیل می‌دهند، فرانسه، سوئد و کانادا.

آقای سانچز که خود را فمینیست می داند و وعده داه بود که به برابری جنسیتی پایبند باشد دولت خود را نقطه عطفی در جامعه اسپانیا خواند.

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

دولت جدید اسپانیا در کنار پادشاه این کشور

کابینه جدید اسپانیا همانند پدرو سانچز، نخست وزیر برای اولین بار بدون انجیل و صلیب و در مقابل قانون اساسی سوگند یاد کردند.

پدرو سانچز، نخست وزیر و رهبر حزب سوسیالیست هفته گذشته و پس از آن که پارلمان به ماریانو راخوی، نخست وزیر سابق رای اعتماد نداد، به این مقام رسید.

کابینه آقای سانچز برخلاف دولت راست میانه آقای راخوی است که اکثر پست ها در اختیار مردان بود.

حزب سوسیالیست اسپانیا که تنها ۸۴ کرسی از ۳۵۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، برای تصویب قانون به احزاب دیگر در پارلمان متکی خواهد بود.

این حزب از حمایت شش حزب دیگر این کشور از جمله ملی‌گرایان باسک و کاتالان برخوردار است.