یازده زن و شش مرد در کابینه جدید اسپانیا

یازده زن و شش مرد در کابینه جدید اسپانیا

پدرو سانچز نخست وزیر جدید اسپانیا، یازده زن و شش مرد را برای کابینه اش انتخاب کرده است. این یعنی بیش از ۶۰ درصد از وزیران این کشور، زن هستند. تنها چند کشور هستند که بیش از نیمی از وزیرانشان زن هستند؛ از جمله فرانسه و سوئد. البته این کشورهای اروپایی نیستند که از لحاظ تعداد زنان سیاستمدار پیشتازند. گزارش اندرو پلنت را ببینید.