گروهبان پلیس به ۲۵ سال زندان محکوم شد

گروهبان پلیس به ۲۵ سال زندان محکوم شد

در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا یک گروهبان پلیس که یک واحد ویژه را هدایت می کرد، به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌است. وین ارل جنکینز در دادگاه به خاطر دزدی از مردم، جاسازی مواد مخدر در لباس افراد بیگناه و فروش مواد مخدر ضبط شده عذرخواهی کرد. اندرو پلانت گزارش می دهد.