آتش‌سوزی گرنفل؛ آتشی بر دل سوخته بازماندگان

آتش‌سوزی گرنفل؛ آتشی بر دل سوخته بازماندگان

یک سال از آتش سوزی برج گرنفل در لندن گذشت؛ حادثه ای که در آن، ۷۲ نفر جان خود را ازدست دادند. از دیشب، برنامه هایی در گوشه و کنار لندن، برای یادبود قربانیان این حادثه آغاز شده و تا ساعات پایانی امشب هم ادامه خواهد داشت. آتش سوزی برج گرنفل، مرگبارترین حریق در یک ساختمان مسکونی در بریتانیا، بعد از جنگ جهانی دوم بود. بازماندگان قربانیان این فاجعه، هنوز بدنبال جوابی برای دلایل آغاز این آتش سوزی و نحوه مهار کردن آن هستند.