عید فطر در کشورهای مختلف

عید فطر در کشورهای مختلف

امروز مسلمانانِ بسیاری از کشورها، پایان ماه رمضان و روز عید فطر را جشن گرفتند. مراسمی برای همه مسلمانان، صرف‌نظر از دیدگاهها و اختلاف های سیاسی و مذهبی. فیروزه اکبریان نگاهی کرده‌است به این مراسم در کشورهای مختلف. این گزارش را ببینید.