آغاز همایش بین المللی آب در پایتخت تاجیکستان

عبدالله عبدالله، قربانگلی بردی محمدوف و امام علی رحمان
توضیح تصویر،

در این کنفرانس مقامات بلندپایه از کشور‌های همسایه و نمایندگان سازمان های بین المللی شرکت می کنند

بیش از ۱۵۰۰ تن از کارشناسان مسایل آب، نمایندگان دولتها و سازمانهای بین المللی در یک همایش در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، گردهم آمده اند، تا راههای بهبود بخشیدن به وضع دسترسی به آب آشامیدنی و استفاده مؤثر از ذخایر آبی برای توسعه پایدار در نقاط مختلف جهان را با هم بررسی کنند.

از اهداف عمده این کنفرانس بین‌المللی با عنوان "آب برای توسعه پایدار از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸"، که صبح ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) در شهر دوشنبه آغاز شد، تهیه پیشنهادها برای اجرای این برنامه است که سالی پیش با پیشنهاد دولت تاجیکستان از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

این همایش که نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور جهان و دهها سازمان بین‌المللی را گردهم آورده با سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، و تحت ریاست قاهر رسولزاده، نخست وزیر این کشور، آغاز شد.

آقای رحمان در سخنان افتتاحیه خود گفت: "در دنیا بیش از ۸۰۰ میلیون نفر به آب آشامیدنی بی خطر و بیش از دو و نیم میلیارد نفر به خدمات عادی بهداری دسترسی ندارند. هر سال تا ۳۰۰ هزار کودک در سنین تا پنج سالگی به علت نبودن دسترسی به آب آشامیدنی بی خطر و شرایط بهداری جان خود را از دست می دهند. همه این گواه آن است که ما تا حال در اجرای واقعی وظیفه ها و هدفها در زمینه تامین دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت جدا عقب مانده ایم."

رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که تغییرات جوی هم در عرصه مدیریت ذخایر آبی تاثیرات منفی برجای گذاشته و کشورها و مناطق مختلف دنیا را با وضعیت نگران کننده محیط زیست روبرو کرده است.

وی گفت: "امروز در جهان بیش از دو میلیارد نفر از کمبود آب رنج می برند و طبق پیش‌بینی کارشناسان، سال ۲۰۵۰ این رقم می‌تواند به پنج میلیارد نفر، برابر شود."

آقای رحمان گفت که با افزایش جمعیت جهان، نیاز به ذخایر آبی هم به سرعت می افزاید و این امر می تواند به تنشها در نقاط مختلف جهان دامن زند. وی خواستار همکاری فعال کشورها و سازمانهای بین المللی برای تامین دسترسی به آب، استفاده مؤثر از آب، جلوگیری از آلودگی آب و ایجاد فناوریهای جدید برای تولید آب تازه شد.

در همایش بین المللی آب در دوشنبه لوئی ژنمین، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، ممنون حسین، رئیس جمهوری پاکستان، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، قربانگلی بردیمحمدف، رئیس جمهوری ترکمنستان، و مسئولان چندی از سازمانهای بین المللی، مانند نهادهای وابسته به سازمان ملل، بانک جهانی، شرکت و سخنرانی کردند.

"آب برای رشد استوار: ۲۰۱۸-۲۰۲۸" از ابتکارات دولت تاجیکستان است که از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شده و از فروردین ماه سال جاری شروع شده است. قبل از این برنامه دهساله بین المللی "آب برای حیات" در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ نیز با پیشنهاد تاجیکستان اجرا شده بود.