چرا نجات بچه‌های گرفتار در غار سخت است؟

چرا نجات بچه‌های گرفتار در غار سخت است؟

۱۲ پسربچه که دو هفته است به همراه مربی‌شان در غاری در تایلند گیر افتاده‌اند، برای پدر و مادرهایشان نامه فرستاده‌اند. آن‌ها در این نامه‌ها گفته‌اند که قوی هستند و از آن‌ها به خوبی مواظبت می‌شود. یکی از بچه‌ها هم به شوخی از معلمانش خواسته به او تکلیف ندهند. آن‌ها مشغول غارگردی بودند که به خاطر آبگرفتگی داخل آن گیر افتادند. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد