تاثیرات بد روانی در ذهن دانش آموزان نجات یافته در تایلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدیریت شرایط روحی بحرانی دانش آموزان نجات یافته از غار

در تایلند، تمام ۱۲ دانش آموز و مربی شان که ۱۷ روز در غاری گرفتار شدند سرانجام نجات یافتند. این عملیات در شرایط بسیار خطرناکی با حضور نود غواص انجام شد. بارندگی زیاد سطح آب را هر روز بالاتر برده بود تا اینکه غواصان توانستند چهار دانش آموز باقی مانده و مربی شان را خارج کنند. اما سئوالی که حالا مطرح شده این است که چطور می توان مانع تاثیرات بد روانی در ذهن دانش آموزان نجات یافته شد؟ دکتر اندریا دانیس، روانشناس از کینزکالج لندن در این مورد توضیح می دهد که توصیه های او می تواند برای شرایط مشابه بسیار سودمند باشد.

موضوعات مرتبط