نقش گروه های داوطلب مردمی درنجات سیزده گمشده درغار تایلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش گروه های داوطلب مردمی درنجات سیزده گمشده درغار تایلند

جزییات بیشتری از نحوه نجات ۱۲ نوجوان و مربی فوتبالشان از یک غار در شمال تایلند منتشر شده‌است. غواصان نخبه آنها را در سه مرحله بیرون آوردند و حالا دو نفر از این غواصان میگویند به نوجوانان داروی آرام بخش داده شده بود و در خواب و بیداری بیرون آورده شده بودند. موفقیت این عملیات، مدیون کار سنگین گروههای مختلفی بود. نه تنها فقط غواصان و نیروهای امداد بلکه تعداد زیادی از مردم محلی هم حضور داشتند. شماری از آنها با بی بی سی صحبت کردند. این ویدئو را ببینید.

موضوعات مرتبط