روایت‌های متفاوت ترامپ و دیگر اعضا از نشست ناتو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت‌های متفاوت ترامپ و دیگر اعضا از نشست ناتو

رییس جمهوری آمریکا به لندن آمده برای گفتگو با ترزا می، نخست وزیر و دیدار با ملکه بریتانیا. پیش از آن اما دونالد ترامپ در بروکسل برای نشست سران ناتو بود. او گفته اعضای این پیمان، با خواسته او برای افزایش بودجه نظامیشان موافقت کرده اند. هرچند آنها هنوز دراینباره صحبتی نکرده اند. در روز دوم این نشست، آینده افغانستان از محورهای گفتگوها بود و به همین دلیل، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان هم آنجا حضور داشت. گزارش ژیار گل را ببینید.