پلیس بصره برای مقابله با معترضان به زور متوسل شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پلیس بصره برای مقابله با معترضان به زور متوسل شد

در بصره در جنوب عراق، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک هوایی، گاز اشک آور، و ماشین آب پاش متوسل شده اند. ناآرامی‌های یک هفته گذشته، حالا به چندین شهر دیگر عراق هم سرایت کرده. معترضان، از کمبود آب و برق و خدمات شهری، خشمگین‌اند. نخست وزیر عراق، از دیروز، به نیروهای امنیتی، فرمان آماده باش داده.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط