نگرانی کلیسای کاتولیک نیکاراگوئه از خشونت علیه معترضان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی کلیسای کاتولیک نیکاراگوئه از خشونت علیه معترضان

کلیسای کاتولیک نیکاراگوئه، از تشدید خشونت شبه نظامیان طرفدار دولت علیه معترضان، ابراز نگرانی کرده. کنفرانس اسقف‌ها در این کشور موج تهدیدها، بازداشت‌های بدون دلیل و کشتار را محکوم کرده. در تازه‌ترین این خشونت‌ها در ماناگوا پایتخت، دو جوان بدست تک تیراندازها کشته شدند. از سه ماه پیش، هزاران نفر با تظاهرات در خیابان‌ها خواستار استعفای دنیل اورتگا رئیس جمهوری شده‌اند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.