خرس های ژاپنی در خانه جدیدشان در یورکشایر بریتانیا

خرس های ژاپنی در خانه جدیدشان در یورکشایر بریتانیا

چهار خرس قهوه ای ژاپنی بیش از هشت هزار کیلومتر از ژاپن تا بریتانیا سفرکرده اند تا در خانه جدیدشان در یورکشایر زندگی کنند. این جابجایی تغییر بزرگی در زندگی این خرس ها به حساب می آید چرا که آنها تا حالا جداگانه در قفس های کوچکی در موزه ای در ژاپن نگهداری می شدند اما در یورکشایر در منطقه ای به مساحت دو و نیم هکتار زندگی خواهند کرد. گزارش فیونا لم‌دین را ببینید.