معترضان دربصره راه های اصلی این شهر را مسدود کرده اند

معترضان در بصره

منبع تصویر، AFP

ناآرامی در بصره شهر جنوبی عراق ادامه داشته است. براساس گزارشها از عراق صدها تن از معترضان راه‌های اصلی این شهر ازجمله شاهراه بصره به بغداد و جاده منتهی به مرز ایران را مسدود کرده اند.

بیکاری، گرانی و کمبود خدمات اولیه شهری از جمله برق و آب شیرین و فرصت های شغلی از مسایل اصلی هستند که این اعتراضات را برانگیخته ‌است.

مردم بصره هم چنین مدت هاست که به فساد گسترده در کشورشان اعتراض دارند.

پلیس عراق اعلام کرده است که امروز یکشنبه دوم سپتامبر( ۱۱شهریور) حدود ۱۵۰ تن از معترضان در ورودی اصلی میدان نفتی "نهربن عمر" در بصره تجمع کرده اند.

به گفته مقامات تولید نفت این میدان که به ۴۴ هزاربشکه در روز می رسد طبق روال همیشگی پیش می رود.

معترضان تهدید کرده اند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود وارد این میدان نفتی خواهند شد.

اعتراض در شهر بصره هفته هاست که ادامه داشته است و به دیگر شهرها هم گسترش پیدا کرده است. چند ماه پیش نیز اعتراضاتی در این شهر رخ داد.

بصره مهمترین بندر عراق است و صادرات نفت از این شهر اصلی‌ترین منبع درآمد دولت عراق است.