هشدار سازمان ملل در مورد مهاجرت از راه مدیترانه

هشدار سازمان ملل در مورد مهاجرت از راه مدیترانه

آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید به رغم کاهش موج مهاجرت به اروپا در هشت ماه گذشته، شمار کسانی که در دریای مدیترانه غرق شده اند، افزایش زیادی داشته‌است. به گفته سازمان ملل، در مسیر مدیترانه به اروپا، از هر ۱۸ مهاجر یک نفر می میرد. فیروزه اکبریان گزارش می دهد.