ایزدی‌های عراق؛ چهار سال بعد از "جنایت علیه بشریت"

ایزدی‌های عراق؛ چهار سال بعد از "جنایت علیه بشریت"

4 سال پیش بود که داعش به شهر سنجار در شمال عراق حمله کرد. محل زندگی صدها هزار ایزدی. هزاران نفر کشته و ناپدید شدند. شبه نظامیان هزاران نفر را هم اسیر کردند. سازمان ملل این حملات را جنایت علیه بشریت خواند. بیش از 50 هزار نفر هم به کوه های سنجار پناه بردند. گزارش لیز دوست را ببینید.