سازمان بهداشت جهانی: مردم تن‌پرورتر شده اند

سازمان بهداشت جهانی: مردم تن‌پرورتر شده اند

پژوهشی جدید نشان می دهد که در ۱۷ سال اخیر و برغم تلاشها و کارزارهای بسیار که مردم باید برای سلامت شان حرکت کنند، میزان تحرک آنها هنوز تغییر زیادی نکرده‌است. براساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی کم تحرکی، حدود یک و نیم میلیارد بزرگسال را در معرض خطر بیماریهای قلبی، زوال عقل یا دمانس و انواع سرطان قرار داده‌است. گزارش اسمیتا مونداساد را ببینید.