حزب کارگر و جنجال یهودی‌ستیزی

حزب کارگر و جنجال یهودی‌ستیزی

به دنبال تغییر موضع حزب کارگر بریتانیا در مورد تعریف یهودی ستیزی، ترزا می نخست وزیر بریتانیا این اقدام را ناکافی خوانده‌است. او از جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواسته تا عذر خواهی کند. حزب کارگر تعریفی گسترده از یهودی ستیزی را قبول نداشت و می‌گفت که آزادی بیان ایجاب می کند که از دولت اسرائیل به عنوان دولتی نژادپرست انتقاد شود. بعد از ماهها اعتراض و انتقاد، این حزب حالا موضع خود را تغییر داده‌است. جمال‌الدین موسوی گزارش می‌دهد.