زنان و آبیاری مشارکتی در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان و آبیاری مشارکتی در تاجیکستان

یک پژوهش تازه درباره وضعیت آبرسانی در تاجیکستان نشان داده که اگر زنان کشاورز در انجمنهای مصرف کنندگان آب حضور نداشته باشند، آب کافی برای مزارعشان دریافت نمی‌کنند. گرچه، زنان فعالتر شده اند و حالا ۱۳ نفر از مدیران این انجمنها زن هستند. خبرنگارمان سهراب ضیا به ملاقات یکی از آنها در در جنوب تاجیکستان رفته است.

موضوعات مرتبط