جنگ ادلب قبل از شروع آواره می‌گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ ادلب قبل از شروع آواره می‌گیرد

برغم بمبارانهای پراکنده علیه مواضع مخالفان در شمال غرب سوریه، انتظار میرود عملیات وسیعتر ارتش سوریه و جنگنده های روسیه در استان ادلب بزودی آغاز شود. قدرتهای جهان و منطقه برای پیامدهای ناشی از آن آماده می‌شوند. ترکیه از آغاز سیلی دیگر از پناهجویان به خاکش نگران است و آلمان گفته کمکهای انساندوستانه اش را افزایش می‌دهد. آینده سوریه موضوع اصلی نشست تهران است. روز جمعه، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، میزبان .رهبران روسیه و ترکیه است. شهریار صیامی گزارش می دهد.