هزاران ایزدی در عراق؛ هنوز ناپدیدند

هزاران ایزدی در عراق؛ هنوز ناپدیدند

چهار سال پس از حمله داعش به شهر سنجار در شمال عراق هنوز اثری از هزاران نفر از ایزدیها نیست. جنایاتی که سازمان ملل نسل کشی خوانده است. عده زیادی از مردم هم به کوهستان سنجار پناه برده بودند که در برف و سرمای شدید کمک نهادهای بین المللی نجاتشان داد. لیز دوست از سنجار گزارش می‌دهد.